ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични въпроси, изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. В международни младежки дебати, презентации, интервюта и други участия, учениците  ни тренира тези основни умения ,които се провеждат на български и немски език. Идеята на тези международни участия е, че дава своя принос да се научат да изразяват своите таланти, становища, мнения  компетентно и убедително. Това дебютиране подпомага  като средство за демократичен диалог и насърчава активното многоезичие в Европа, по теми от областта на училищното ежедневие, граждански и човешки права, история и др.

 Създаване и работа на “Радио ПанЕвропа” и издаване на списание “Всезнайко“. Имаме химн на училището, с който се гордеем. Композиран от музикален педагог в Германия.


Създаване и работа на Ученически съвет с активно участие на родители,  с цел демократизиране на училището и постигане на учебно-възпитателните цели.

Традиции  на  БУ “Проф. Иван Шишманов“ Виена, Австрия  е провеждане на “Ден на отворените врати”, съчетан с отбелязването на български народен обичай.

Провеждане на концерти, детски работилници, презентации на училището, свързани с обичаите и традициите, история и география на България.

Завоюване на престижни  награди в ученическите, международни и национални конкурси, участия в състезания, организирани от  различни институции.  Всяка година учениците вземат дейно участие и в международното математическо състезание „Математиката навсякъде около нас“ и отбелязват Деня на математиката, или т.нар. „Ден Пи“, на 14 март. Правят  презентации и представят свои технически разработки пред родители  и в TU “VIA GERMANIKA“.  Интересът и доброто представяне на учениците в областта на математиката се дължи до голяма степен на математичката Диана Стоева, която работи в Австрийската академия на науките, преподава във Виенския университет теория на фреймите и заедно с това е хореограф  по народни танци в нашето училище.

  

Втора поредна година възпитаниците ни  участват в празника на децата от “ЕС – EU KIDS DAY“, в близкото до Виена градче Санкт Пьолтен, където учениците от различните националности,  демонстрират  характерни за своята родина традиции и обичаи. Възпитаниците на БУ „Проф. Иван Шишманов“ представят България с мартеници и кукерски празници, като за целта подготвят презентации, изработване на мартеници и кукерски маски, които предизвикват интерес  и са отразени в австрийските медии.

 Гордеем се, че училището е младо изпълнено с енергия и светлина,а  преподавателите са креативни и иновативни, зареждащи с любов и мотивиращи бъдещото поколение.