Ние се стремим:

  • Да осигурим на нашите ученици стимулираща и приятна среда за обучение.

  • Да дадем пример за един здравословен, отговорен и  хармоничен начин на живот.

  • Да откриваме и развиваме таланта във всяко едно дете.

  • Да поддържаме духа на любознателност и откривателство.

  • Да им предоставим знания и опит, с които те да могат сами да избират и моделират жизнената си среда.

  • Да си сътрудничим тясно с родителите, в името на успеха на всяко дете.

  • Да поддържаме интереса както на децата, така и на родителите, по въпроси свързани с образованието и възпитанието.

  • Да подпомагаме учениците при участието и провеждането на различни проекти.

  • Да бъдем креативни, да се вслушваме в детските мисли и желания и да вървим заедно по пътя към израстването.