Д-Р ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА – УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
МАГ. МАРИНА ЖЕЛЯЗКОВА – УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  ЛИТЕРАТУРА
ЙОНКА ДРАГОМАНСКА – МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ
ДИРЕКТОР – МАГ. СЪЛЗИЦА ГРОМАН

 

ДОЦ. Д-Р МАГ. ДИАНА СТОЕВА – ХОРЕОГРАФ
МАГ. КРАСИМИРА ПАРУШЕВА – УЧИТЕЛ В ПГ
МАГ. ГАЛИНА ЧЕРНЕВА – УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО