Откриването на учебната година ще бъде на 18 септември /събота/ 2021 г. в  сградата на гимназия  Waltergasse 7, Wien – 1040. 

При промяна на мерките за COVID19, датата за начало на учебната година подлежи на корекция.

Своевременно ще бъдете уведомени.