Одобрение от Министерство на образованието и науката на Република България

За сведение на българската общност и родителите, които желаят да запишат децата си в училище „Проф. Иван Шишманов“ Виена, Австрия предоставяме одобрението ни от Министерство на образованието и науката на Република България.

МОН
Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“
Министерство на образованието и науката
до БУ „Проф.Иван Шишманов“ Виена, Австрия

Уведомявам Ви, че предложеният от Вас проект по Националната програма „Роден език и култура зад граница“, вх. № 17-124/07.05.2019 г., е одобрен от Междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина.Aktaliziran_Spisak_NP_Roden-ezik-2019_2020_101219

Списъкът на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по НП „Роден език и култура зад граница“ – 2019 година е публикуван на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/175

1 comment

 1. Hey, It’s Mahmud here. Recently your website caught my attention while searching for similar domain names. After entering the website, It seems that your website is brand new or not complete yet. So I thought I should try to contact you by leaving a comment on your website. Because as a Freelancer, I provide WordPress-related services to my clients like:
  .
  1) Website Design & Development
  2) Theme Setup & Customization
  3) Speed Optimization
  4) Website Migration
  6) On-Page SEO Setup
  7) Malware Removal
  8) Landign Page Design
  9) Fix WordPress Errors
  10) WordPress Virtual Assistant
  .
  You can hire me through Upwork Marketplace using Upwork Direct Contact. This is a great way to hire a freelancer, especially one you don’t know. Because It’s safe for both clients and freelancers.
  .
  If you want to know more details, you can contact me via email or WhatsApp. You can also request a Free Consultation Service to find out what kind of improvements are needed for your websites. Thank you for your attention.
  .
  Best regards,
  Mahmud Ghazni
  Web Design & Developer
  WhatsApp: +8801322311024
  Email: mahmud.ghazni@yahoo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.