#ДенПи

За по-подробна информация относно отбелязването на Международния ден на математиката в нашето училище, вижте тук: http://dtstoeva.podserver.info/BgSchoolProfIvanSchischmanovVienna/IntDayMathBg.htm

Отбелязахме световния ден на математиката #idm314 , като проведохме онлайн събитие по този повод. Поздравяваме Калин, Румен, Елица, Дариана и всички участници , които се включиха с интересните презентации, плакати и математически игри! Бяхте невероятни и се представихте отлично! Благодаря на преподавателите Елица Георгиева и Диана Стоева! Продължавайте да ни радвате с успехите си в световните участия! We have celebrated the International Day of Mathematics # idm314 by holding an online event on this occasion. Congratulations to Elitsa, Dariana, Kalin, Rumen, and all participants for the interesting presentations, posters and math games! You were amazing and performed excellent! Thanks to the teachers Elitsa Georgieva and Diana Stoeva! Continue to make us happy with your success in world events!