Българското училище „Проф. Иван Шишманов“ във Виена предлага обучение по български език и литература, българска история и география, съобразено с действащите в Република България учебни програми и планове.Учебната програма обхваща деца от 1-ви до 12-ти клас. 

В предучилищните групи „Любопитко“ ще се обучават 4 и 5-6 годишни деца.

Свидетелствата, издавани от училището, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

Ние се фокусираме върху общото образование – това е ключът към способността да критикуваме и разпознаваме същественото. Укрепваме се взаимно в съзнателно и рефлективно сътрудничество. Ние се ръководим от нетрадиционните методи на работа и се подготвяме за бъдещето обучение на нашите деца. Обръщаме внимание на учителски, ученически и родителски предложения, съобразени с талантите на учениците и насърчаваме разнообразието. 

Ние ценим мотивацията и предлагаме ясни структури.

Ние се стремим към иновации и креативност в обучението на учениците.