Българското училище „Проф.Иван Шишманов“ във Виена предлага обучение по български език и литература, българска история и география, съобразено с действащите в Република България учебни програми и планове. Учебната програма обхваща деца от 1-и до 12-и клас.

В предучилищните групи „Любопитко“ ще се обучават 4 и 5-6 годишни деца. Обучението ще се провежда в Bundesrealgymnasium четвърти район и филиали в Bundesrealgymnasium в шести и 20 район на Виена. Учебните занятия започват от 1-и март 2019 г.

Свидетелствата, издавани от училището, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България. Всички ученици получават безплатни учебници.

Училището предлага:

куклен театър
участие в издаване на училищно списание „Всезнайко“
психолог
курс по немски и испански език
курс по цигулка,пиано и китара
курс по народни танци
курс по изобразително изкуство
детска музикална група „Весели слънца“
Българо- австрийско родителско сдружение към българското училище “ Проф. Иван Шишманов“, Виена: От Паневропа към бъдещето на Европа

Цели на сдружението:

Поддържане на интересите на родителите по отношение на училищното образование на децата и всички свързани с училището въпроси в рамките на училището.
Тясно сътрудничество с родителите, училищните ръководители и учителите да влияят положително на преподавателската и възпитателната работа на училището.
Дейности на сдружението

Поддържане на интересите на родителите и децата по въпроси, свързани с образованието на подрастващите;
Подкрепа и насърчаване на образователните цели чрез партньорството между родителите и учители;
Подпомагане на учениците при провеждането и участието в различни проекти;
Отворени врати за практическа дейност на студенти от България, бъдещи учители;
Нашата мисия

Ние се фокусираме върху общото образование – това е ключът към способността да критикуваме и да разпознаваме същественото.
Укрепваме се взаимно в съзнателно и рефлективно сътрудничество.
Ние се ръководим от нетрадиционните методи на работа и се подготвяме за бъдещето им обучение.
Обръщаме внимание на учителски, ученически и родителски предложения, съобразени с талантите и насърчаваме разнообразието.
Ние ценим мотивацията и предлагаме ясни структури.
Ние се стремим към иновации и креативност в обучението на учениците.
Нашите ученици

Разнообразие на опита и стимулираща среда за обучение
Опит за образователни предложения за отговорен, здравословен и устойчив начин на живот
Да изследват жизнената си среда по практичен начин
Откриване на връзки, дори и в извънкласни учебни места
Специално внимание ще бъде отделено на следните аспекти:

Баланс на уроците, учебни часове, творчески часове и свободно време;
Избор в рамките на един следобед между учебното време и свободното време, за да се посрещнат личните нужди на децата;
Уроци за творчество и наука;
Семинари за езици, текстови компетенции и стратегии за обучение;
Децата могат да посещават семинари и упражнения според интересите си, към клубовете създадени в училището;
От първия клас нататък ние даваме на нашите ученици обратна връзка за техните силни страни и в лични разговори те също се опитват да подчертаят онези способности и компетенции;
За информация:

Bulgarische.Schule.Wien@gmail.com

salzitsa.grohmann@gmail.com

0043 676 357 3832, 0043 699 103 741 25

Директор на училището: Маг.Сълзица Громан