Материална база за провеждане обучението на учениците  на БУ “Проф. Иван Шишманов“ Виена, Австрия

Училищното ръководство с председател Калоян Рачев и директор Сълзица Громан е осигурило обучението на учениците си в помещения отговарящи на съвремените изисквания на територията на град Виена.

Това са: Бундесреалгимназия / Wien -1040 Bundesrealgymnasium  – Waltergaße 7 , Wien – 1200 Engerthstrße 144 , Allerheiligenplatz 12

Тази учебна година се очаква да разширим и обхванем деца желаещи да се обучават в още три квартала на Виена / 6, 22, 23/

Интересът към училището и увеличаването на броя ученици, постъпващи при нас, поставят основните ни приоритети – добра материална база, високо качество на учебния процес и професионален мениджмънт. Това е гаранцията ни за успех .  Осигурен е достъп и на лица в неравностойно положение.

Учебният процес се провежда в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети; обширен двор със спортни площадки, място за отдих с пейки и много зеленина; игротека.

    Всички учебни помещения са оборудвани със съвременна учебна мебел и учебни технически средства, а в Бургенланд – Фридрихсхоф  помещенията ни са предоставени от българска фамилия безплатно.

Училището съчетава успешно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина на МОН.

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 20222023 година за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 9029.05.2018 г. (публ. 15.03.2023 г.)

Модерната материално-техническа база позволява формирането на активни, самостоятелни и отговорни личности. Във всяка класна стая има компютър с необходимите за отделните дисциплини периферни устройства и достъп до Интернет. Това позволява учениците да са активната страна в учебно-възпитателния процес. Под вещото ръководство на квалифицирания педагогически колектив се развиват интелектуалните и творческите заложби на будните любознателни ученици.

  Стая “Вълшебен свят“ е пригодена за игри и забавления за най-малките ученици, с подвижни маси , мека мебел, малък салон за спортни игри . В училището се помещава още детска градина за подготвителна и предучилищна група.

  Във всички класни стаи и кабинети  са монтирани интерактивни дъски. В сградата е изградена безжична интернет връзка и локални безжични мрежи, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.

  На разположение на учениците е библиотека, която непрекъснато се обновява с художествена, научна и специализирана  литература. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания.

  За нуждите на учебната и извънкласна  дейност  училището разполага с  добро оборудване: пиано, стативи, мини куклен театър- кукли, марионетки,  различни принтери, копирна и дигитална техника.